Vår Affärsidé.

Northern Grafics ApS har specialiserat sig på försäljning av maskiner och tillbehör till tryckeri, konvertering och pappersindustrin i Skandinavien.

Vi representerar de största och mest välmeriterade tillverkarna i branschen.

Vårt kärnvärde är att servicenivån utan tvivel skall vara den absolut högsta.

Vår ambitionsnivå är att Northern Grafics ApS är det första företag kunden tänker på när De har behov av produkter inom Vårat verksamhetsområde.

Vår Vision.

Vår vision är att Vi ska vara den ledande agenturverksamheten för försäljning av maskiner och tillbehör till tryckeri, konvertering samt pappersindustrin i Danmark, Sverige, Norge och Baltikum.

Vi strävar efter en marknadsandel på 25% och detta kommer Vi uppnå genom Våra högt satta mål Vår höga servicenivå samt den höga kvalitetsnivån på Våra produkter.

 

Vår Strategi.

Erbjuda högkvalitativa lösningar och produkter till nöjda Kunder som då kommer att hjälpa Oss att nå Våra högt satta mål.